Lättläst version saknas

Föräldramaterial

Familjeverkstan

Familjeverkstan är ett material som har finansierats av Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut på initiativ av Sven Bremberg. Det skriftliga materialet har producerats
av Precens inom Socialtjänsten Stockholms stad. Filmerna har producerats av Tre Vänner produktion AB i samarbete med Precens

Syftet med att ta fram materialet var att göra ett studiematerial tillgängligt för många föräldrar i Sverige.Studiematerialet syftar framför allt till att stimulera diskussion mellan föräldrar och att man lär av varandra. Materialet producerades 2009.

För att få tillgågn till studiematerialet, kontakta din lokala SV-avdelning.

Filmerna hittar du här!

 

Familjen

familjen

UR har tagit fram en serie program om att vara förälder

Att vara förälder är att ingå i en spännande, svår och underbar relation tillsammans med en växande liten människa. Samtidigt är man under hela sitt liv barn till någon annan. Föräldraskapet innebär att ständigt pröva sig fram och att hitta sitt eget sätt att vara förälder på. Hur vill jag göra och vilket slags familjekultur vill jag ge mitt barn?

I programmen möter vi många olika slags familjer, i olika livsfaser och med olika tankar om hur livet kan levas eller hur det bara blev.

I TV-serien Familjen möter vi flera olika familjer mitt i vardagen. Serien är uppdelad i tolv halvtimmesprogram. Varje program har ett nytt tema. Studiehandledningen fokuserar på fyra av programmen. Målgruppen för handledningen är cirkelledare, som i sin tur leder grupper där målgruppen är främst föräldrar till barn i åldern 3-12 år.

Studiehandledning