Föreningar och lokal utveckling

SVs Föreningsbox

SVs nya grundpaket för föreningsutveckling bestående av studiematerial  i ledarskap, föreningskunskap, projektutveckling, processinriktat arbetssätt, kommunikation och arrangörskap.

Här nedan hittar du våra studiematerial. För utbildningsupplägg och studieplaner, kontakta din lokala SV-avdelning.

 

1. Ledarskap i vår tid – en bok för ledare i civilsamhället

Ett grundmaterial i ledarskap som utgår från det personliga ledarskapet, olika ledarstilar, engagemang, grupp och ledarskap. Materialet omfattar ett teoretiskt deltagarmaterial och en ledarhandledning med förslag på upplägg samt en mängd olika övningar.

2. I Förening - Föreningshandbok för ideella föreningar

Ett material i föreningskunskap som kan användas både som stöd för de som vill engagera sig i en förening och som inspiration för de som redan är aktiva. Den passar utmärkt att läsa tillsammans med sin styrelse i form av en utbildningsdag eller en studiecirkel och som underlag för gemensam diskussion i olika sammanhang.

3. Lyssna in och nå ut – handbok i kommunikation för din förening

I föreningslivet kan kommunikation handla om allt från att få andra att ta ansvar i styrelsearbetet, till att värva nya medlemmar, locka besökare till arrangemang, starta upp en offentlig diskussion om en viss fråga utifrån en särskild utgångspunkt (opinionsbildning) och att verka för ett särskilt syfte.

4. Projektutveckling – från idé till ansökan

Materialet är inriktat på projektutveckling i ideella föreningar.  Det innehåller metoder och verktyg för att utveckla en idé, skriva projektansökningar och beskriver hur man arbetar i projekt inom den ideella sektorn.

Fiber, vatten och avlopp i förening 

Det här är en studiehandledning som är tänkt att ge stöd och råd till föreningar eller arbetsgrupper i färd med att ordna bygdens behov av digital kommunikation, samtidigt som man långsiktigt löser kravet på bra vatten och hushållens avlopp på ett miljömässigt korrekt sätt.

 
Handbok i lokal finansiering och Handbok i lokal utveckling

Handboken i lokal finansiering finns för nerladdning på www.helasverige.se liksom inspirationsskriften Vi samlar lokalt kapital.