Funktionsnedsättning

Mitt val 2015

Studiecirkeln Mitt val ska öka viljan och kunskapen hos deltagarna att vara 

Ett nytt studiematerial finns, kompletterat med bildstöd för att fungera för den breda målgruppen.med och påverka genom att delta i allmänna val. Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill ha eller behöver enkel och begriplig information om demokrati och val.

Ordning och reda

Ordning & Reda är ett studiematerial som har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan och OCD-förbundet Ananke. Det vänder sig till dig som vill ha enkla tips på hur du kan få ordning och reda där hemma. Materialet är ett hjälpmedel och är medvetet utformat på ett strukturerat och enkelt sätt, på en grundläggande nivå.

Studiecirkelmaterialet syftar till att inspirera, motivera och ge dig de verktyg som du behöver för att få ett mer ordnat och välorganiserat hem och liv.

Studiematerialet och handledningen finns enbart i PDF-version som kan laddas ner här under.

Gå till materialet genom att klicka här

Materialet har tagits fram på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet.