Samhälle och opinionsbildning

Att göra sin röst hörd på riktigt

Denna studievägledning ger en introduktion till det praktiska användandet av vår senast införda demokratiska rättighet, det förstärkta folkinitiativet och är ett komplement till boken ”Folkinitiativ – Handbok i direktdemokrati”.

Detta är en grundkurs i folkinitiativkunskap och studievägledning till det aktiva medborgarskapet. Den svenska demokratin utvecklas och därmed våra möjligheter att göra våra röster hörda.

 

 

 

 

Ny i partiet – metodstöd förcirkelledare

Detta är en handledning för studiecirkelledare som leder cirklar för nya partimedlemmar.

Nya partimedlemmar möter förstås olika frågor och skilda utmaningar beroende på vilket parti det är – men strukturen i en sådan cirkel är densamma.