Lättläst version saknas

Seniorer

SV har i samarbete med SPF Seniorerna tagit fram flera studieplaner. Denna studieplan finns till boken om ålderism –äldrediskriminering.

Detta hade inte hänt om jag varit yngre. En bok om ålderism - äldre diskriminering

ålderism

Ålderism kan vara ett ovant begrepp. Det sammanfattar de djupa strukturer som gör det naturligt att oreflekterat nedvärdera äldre och hindra deras delaktighet i samhället. Boken berättar om ålderism eller äldrediskriminering, var den finns, hur den känns igen och hur den kan bekämpas. Studiehandledning finns, kontakta din lokala SV-avdelning.

 

 

 

Balans i livet - en studiecirkel för att förebygga fallskador bland äldre

 

Den här studiecirkeln har ett upplägg på 6-8 träffar. Va

rje träff består av
 en teoridel och en träningsdel. Som cirkelledare är det bra att ha ett eget intresse för träning och hälsa. Med studiehandledningen följer en tränings-guide med träningsfilmer som ligger on line på Learnify.

Se   Presentation och träningsfilmerna  här! Studiehandledning får du av din lokala SV-avdelning

Kontakta gärna SPF Seniorerna på din ort för att se hur ni kan samarbeta kring det här materialet