Släkt- och hembygdsforskning

Hitta historien

Studiehandledningen är tänkt som en vägledning för studiecirklar i hembygdsforskning. Materialet är framtaget för de som vill ta reda på mer om sin historia och få praktiska tips om forskning, arkivering och dokumentation.