Digitalt lärande & nätpedagogik

Idag är digitala verktyg, så som datorn, surfplattan och mobilen en naturlig del av vårt samhälle. Teknikutveckling förändrar våra vanor och de möjligheter som finns kring lärande förändras också. Som cirkelledare har du en mängd olika digitala verktyg att använda i din cirkel, ibland så många att det kan vara svårt att välja rätt.

Tips på digitala verktyg hittar i vårt verktygsbibliotek.