Föreningsmallar

Som en del i samarbetet med Bygdegårdarnas Riksförbund har Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram en serie mallar med "allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete".

Ordning och reda helt enkelt. Och en av fördelarna i att samarbeta med oss på Studieförbundet Vuxenskolan.

Filen som du kan ladda ner är en komprimerad mapp (s.k. Zip-fil) och  innehåller i sig ett antal mappar där alla mallarna finns uppdelade på de områden som de behandlar. Vi har valt indelningen Bilda ny föreningMedlemmarStyrelseValberedning samt Avsluta förening

Det finns också en instruktion, för hur mallarna hämtas, packas upp och hanteras. Ladda hem den genom att klicka nedan och läs igenom.

Klicka för att läsa instruktionen i pdf-format. 

  • Ladda ner dokumentmallarna