Lokala föreningslivets utvecklingskraft

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling. 

SV är en drivande kraft i föreningars och lokalsamhällets utveckling. Vi finns i hela landet och har en lång tradition av hållbar lokal utveckling.

Allt ni behöver för ett roligare och bättre föreningsliv

Vi vet att engagemang är avgörande för lokal utveckling. Vi vet också att eldsjälar ibland svalnar när syret minskar. Därför har vi gjort till vår uppgift att inspirera, skapa verktyg och stödfunktioner som ökar möjligheterna att förverkliga idéer och drömmar.

Tack vare vår kompetens, vårt nätverk, över 200 kontor och god lokalkännedom kan vi hjälpa till att göra föreningsarbetet roligare, effektivare och mer framgångsrikt. 

Vi samarbetar med över 40 nationella organisationer och hundratalas lokala föreningar varje år.  

Till våra nationella organisationer

Vårt föreningserbjudande

 • Föreningsutveckling

  Behöver ni en utbildning för styrelsen, ordförande, stöd med processledning eller för att utveckla verksamheten? Allt ni behöver...

  Läs mer
 • Pedagiska metoder

  Hur du planerar och genomför studiecirklarna, var ni befinner er, hur det är möblerat och vilka metoder och övningar du använder är...

  Läs mer
 • Digital pedagogik

  Vi hjälper till att ta fram den bästa mixen för lärande! En kombination av fysiska möten - digitalt lärande och möjligheter för...

  Läs mer
 • Föreningsmallar

  Vi underlättar för er förening genom att vi tagit fram en serie mallar med "allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete". Ordning...

  Läs mer
 • Läs mer

Hör av dig!


Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00