Liberal kraftsamling

Utbildning är en hörnsten i Liberalernas verksamhet. Det finns gott om studiematerial för både nya medlemmar och förtroendevalda.

För att Liberalernas idéer och visioner ska bli verklighet, krävs att vi sätter oss i skolbänken. Studieförbundet Vuxenskolan är den naturliga och självklara samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendevalda och ledare.

 

Ordna en studiecirkel

Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan på din ort, och berätta att ni ska arrangera en studiecirkel i Liberalerna.  

Tillsammans med oss kommer ni överens om ledare, material och ramar för studiecirkeln. För att er utbildning ska räknas som studiecirkel, behöver ni vara minst tre personer, som träffas under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar (varje studietimme är 45 minuter) Övriga utbildningar kan också genomföras tillsammans med oss, fast då i annan form. 

Utbildningsmaterial för Liberalerna

 • Bli en lättläst politiker

  Nu finns vår onlineutbildning "Bli en lättläst politiker". Här hittar du länk till utbildningen och kontaktuppgifter vid frågor.

  Läs mer
 • Lokal valplan

  Arbetet med att ta fram en lokal valplan är viktigt. Vi lär oss mycket under själva processen. Låt därför arbetet ta tid, och tänk...

  Läs mer
 • Reflektionshandledning: Duktiga flickors revansch

  Duktiga flickors revansch är en viktig bok. Den belyser den viktiga frågan om hur duktighet blivit förknippat med stress och ohälsa...

  Läs mer
 • Ledarprinciperna

  Ledarskap är ett förhållningssätt och en kultur i hela organisationen. Vi delar alla ett ansvar för den kulturen. Ledarprinciperna...

  Läs mer
 • Ovanliga möten

  Ett möte där alla är delaktiga. Där vi söker dialog, får inspiration och där ingen pratar mer än 10 minuter. Ett möte där alla är med...

  Läs mer
 • Gå till utbildningen