Ovanliga möten

Ett möte där alla är delaktiga. Där vi söker dialog, får inspiration och där ingen pratar mer än 10 minuter. Ett möte där alla är med och bidrar till ett resultat. Och där vi har roligt under tiden.

Det är grunden för vad vi kallat OVANLIGA MÖTEN.

En modell som vi testat under våren och som har väckt så mycket entusiasm, arbetsglädje och lust. Nu går vi vidare, och sätter O inom parentes. Nu ska alla möten bli (O)VANLIGA MÖTEN.

Följ med på resan.

 

 

Ditt stöd i vardagen

Här kommer du som processledare kunna hitta all information du behöver för att planera, genomföra och rapportera (o)vanliga möten tillsammans mellan Liberalerna och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Glöm inte att kontakta SV redan i planeringen. Detta är ett gemensamt arbete.  

 

Digital närvarolista

Alla cirklar har en deltagarlista som skall fyllas i och redovisas för att verksamheten ska kunna få statsbidrag. Deltagarlistan kan du få i pappersform på din avdelning eller så använder du den digitala närvarolistan.

För att få tillgång till en digital närvarolista till din cirkel, kontakta ditt lokala SV-kontor

När du har inlogg, hittar du listan här: http://narvaro.sv.se/