LRF

Bilden föreställer LRFs loggaLRF är en av Studieförbundet Vuxenskolans tre grundorganisationer. 

 

Skog, äganderätt och brukanderätt i fokus

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF tipsar om aktuella kurser och studiematerial. Skog är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar. Ägande- och markrättsfrågorna är också fortsättningsvis i fokus. SV erbjuder därför många möjligheter att delta i studiecirkel eller andra arrangemang inom dessa områden.

Kontakta din lokala SV-avdelning för att starta aktiviteter i LRF-avdelningen eller kommungruppen! 

Ladda ner utbudsbladet

 

Stöd för den lokala verksamheten

Mycket av en LRF-avdelnings verksamhet kan genomföras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. När verksamhet genomförs tillsammans med SV, så rapporteras den som folkbildningsverksamhet till kommun, landsting och stat. Detta ger ett ekonomiskt stöd för gemensam utveckling.

Exempel på verksamhet att samarbeta kring är föreläsningar, filmvisningar, fältvandringar, politiska möten, styrelseutbildningar, underhållning som musik och teater.

Studiematerial i LRF

 • Förtroendevald i LRF

  Studieplan för LRFs lokalavdelningar Förtroendevald Detta är en studiehandledning för styrelser i LRF:s lokalavdelningar som bygger...

  Läs mer
 • Ser Sverige ut som du tror?

  Växer stad och land ifrån varandra? Hur ser landsbygdens utveckling ut?  Sverige ser inte ut som du tror berättar en historia...

  Läs mer
 • Skog och Klövvilt

  Som ett led i arbetet att öka kunskaperna om skog och klövvilt har Studieförbundet Vuxenskolan och LRF i samverkan har tagit fram denna...

  Läs mer
 • När andra vill ta över din mark

  Studiecirkel om markägarens rättigheter och skyldigheter i samarbete med LRF. Varje markägare berörs av lagar och regler som rör den...

  Läs mer
 • Dikningshandboken

  Materialet Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet är vägledning, uppslagsbok och underlag för studiecirkel...

  Läs mer
 • Läs mer

SV Arena

SV Arena är SVs koncept för dialogmöten kring aktuella samhällsfrågor. Metoden har samtalet och dialogen i fokus.

SV Arena är en lokal mötesplats för viktiga och angelägna frågor som berör och upprör. En mötesplats där perspektiven breddas och åsikter möts i ett bildande samtal, vilket ökar insikt och stärker det demokratiska samtalet i ett levande civilsamhälle.

En SV Arena kan handla om globala eller lokala frågor. En panel med olika röster får spegla olika sidor av en diskussion, och allmänheten inbjuds att delta i samtalet. Det här är en enkel och beprövad metod för att fånga upp det som engagerar eller upprör människor i närmiljön och göra en konstruktiv dialog av frågan.

SV Arena bygger på delaktighet och människors engagemang.

Tips på ämnen

- Äganderätt
- Mat och klimat
- Prata vind
- Vildsvin
- Maten och moralen (debattbok från LRF mjölk)