Dokumentmallar för föreningen med SPF Seniorernas logotype.

Som en del i samarbetet med SPF-Seniorerna har Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram en serie mallar med "allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete".

Ordning och reda helt enkelt. Och en av fördelarna i att samarbeta med oss på Studieförbundet Vuxenskolan.

Filen som du kan ladda ner är en komprimerad mapp (s.k. Zip-fil) och  innehåller i sig ett antal mappar där alla mallarna finns uppdelade på de områden som de behandlar. Vi har valt indelningen Bilda ny förening, Medlemmar, Styrelse, Valberedning samt Avsluta förening. Samtliga mallar är försedda med SPF-Seniorernas logotyp. 

Det finns också en instruktion, för hur mallarna hämtas, packas upp och hanteras. Ladda hem den genom att klicka nedan och läs igenom.

Klicka för att läsa instruktionen i pdf-format. 

  • Ladda ner SPF Seniorernas dokumentmallar

    Dessa mallar är färdiga med SPF Seniorernas logotyp.