Centerpartiets studiematerial

  • Nyvald

    Utbildningen Nyvald är framtagen för att ge nyvalda i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser en introduktion i uppdraget.

    Läs mer
  • Aktuella studiematerial

    Utöver Nyvald finns det studiematerial i EU-valet, strategisk planering, samtal med respekt med mera!

    Läs mer
  • Bli en lättläst politiker

    Nu finns vår onlineutbildning "Bli en lättläst politiker". Här hittar du länk till utbildningen och kontaktuppgifter vid frågor.

    Läs mer
  • Centerkvinnorna

    Här samlas de studiematerial som är framtagna av Centerkvinnorna.

    Läs mer
  • Närodlad Politik

    Första kursen är en introduktion i Centerpartiets politik och organisation och ger dig grunden från hur det startade till den politik...

    Läs mer
  • SV ARENA

    SV Arena är en lokal mötesplats för viktiga lokala, eller globala frågor som berör och upprör. Det är en enkel och beprövad metod.

    Läs mer
  • Kommunikation steg 1

    Här får du verktyg och kunskap för att nå genomslag för idéer i enlighet med partiets grundidéer.

    Läs mer
  • Strategisk planering

    Med en utbildad processledare arbetar ni fram en handlingsplan för kretsens valarbete och utveckling för att vinna valframgångar.

    Läs mer
  • C Ledarskapet

    Den här utbildningen ger grunder kring ledarskap, grupprocesser och att engagera fler.

    Läs mer