Tillbaka

Centerkvinnorna

Här samlas de studiematerial som är framtagna av Centerkvinnorna.

Liberal feminism
Vill du veta mer om grunden för Centerkvinnornas politik? Inom kort kommer en utbildning i Liberal feminism.

 

Samtal om #Me too och #I maktens korridorer
Centerkvinnorna uppmanar sina CK-avdelningar och distrikt att bjuda in till samtal runt om i landet, för att tjejer och kvinnor från hela Centerrörelsen ska få tillfälle att träffas, samtala om #metoo, dela eventuella erfarenheter och se hur vi kan hitta vägar framåt. Det Centerkvinnorna kan erbjuda är en trygg plats, aktivt lyssnande och systerskap.

Ladda ner studiehandledningen

 

Systerskap - En form av mentorskap
Alla har vi någon gång behov av stöd från en annan människa för att utvecklas. Centerkvinnorna erbjuder det systerskap som behövs inom Centerrörelsen för att stärka kvinnor i att nominera, kandidera och inneha politiska förtroendeuppdrag. Nu finns en metodhandledning för Systerskap.
Kontakta: anette.sievers@centerpartiet.se för metodhandledning

 

EU - studie och diskussionsmaterial
Syftet med detta material är att lyfta fram några av de stora frågorna som diskuteras i olika europeiska sammanhang. Frågorna diskuteras också i varje EU-land, men med olika intensitet och omfattning. Materialet finns i en variant som är lite mer omfattande, och en lättläst.

Hör av dig till din lokala SV-avdelning för för närvarolista om ni vill använda materialet
Studiehandledning

Lättläst studiehandledning