Tillbaka

Andra aktuella studiematerial

Här hittar du aktuella studiematerial som du och din krets / avdelning kan göra tillsammans. 

Strategisk planering

Framgångsrikt politiskt arbete börjar med en bra plan, där de viktigaste aktiviteterna prioriterats och genomförs av engagerade medlemmar som har roligt tillsammans!

Så börja med att prioritera vilka politiska frågor som är viktigast för er att driva i er kommun. Diskutera vilka aktiviteter som är mest strategiska att genomföra. Prioritera de insatser ni bedömer ger er mest - både vad gäller att få positiv extern uppmärksamhet och att skapa energi och engagemang internt. Fokusera på er strategiska planering och släpp era dåliga samveten! 

”Strategisk planering” är ett verktyg för Centerpartiets kretsar när de ska planera arbetet. Materialet är utvecklat från Studieförbundet Vuxenskolans processmetod ”Ett steg till” och har ett enkelt och överskådligt upplägg med fyra faser; nuläge, planera, göra och följa upp.


Kontakta ditt närmaste SV-Kontor för att få tillgång till hela studiehandledningen.
Du som jobbar på SV hittar handledningen här

Samtal med respekt

Hur pratar man med människor som inte har samma värderingar som en själv?

Hur gör man om man vill prata med människor som inte har samma värderingar som en själv? Går det? Vi måste prata, säger debattörer, opinionsbildare och andra ofta. Hur gör man då, undrade vi och tog hjälp av psykoterapeuten Poul Perris. På den här sajten finns fördjupande filmer, goda råd och tips som stärker samtalen och demokratin.

Samtal med respekt bygger på ett antal filmer och handledningar och kan göras tillsammans i din krets / avdelning

Till studiematerialet

Vart är EU på väg?

Det finns många frågor som är avgörande för EUs framtid:. T.ex.

• hur EU ska slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter och den rättsgemenskap som är EUs grund,
• hur ska EU kunna utvecklas till Medborgarnas Europa
• hur stora ska de gemensamma åtagandena vara och deras finansiering,
• den gemensamma inre marknaden,
• solidariteten inom och mellan EUs medlemsländer,
• hur kommer Brexit att påverka Europa de närmaste åren?

Rolf Gustavsson har för SVs räkning skrivit ett studie- och diskussionsmaterial kring dessa frågor. Ulla Bohman har bearbetat texterna och gjort förslagen till diskussionsfrågor. 

Studiematerialet kommer under våren att läggas upp här.