Tillbaka

Kommunikation steg 1

Här får du verktyg och kunskap för att nå genomslag för idéer i enlighet med partiets grundidéer. Inblick i journalistens uppdrag och grundläggande medielogik, hur nyheter blir till och vad som väcker politisk opinion. Kursen avslutas med skrivarverkstad.

  • Målgrupp Medlemmar och förtroendevalda som vill sprida Centerpartiets budskap.
  • Arrangeras av ditt distrikt i samarbete med SV.
  • Material tillhandahålls enbart från Centerpartiet.