Tillbaka

Kommunikation steg 2

Kursen ger ökad kunskap i planerad kommunikation, trygghet i intervjusituationer och hur man bygger sitt personliga varumärke.
Den ger dig trygghet att agera på sociala medier, både hur du skapar
material och bemöter personer som tar kontakt via sociala medier.*

Kontakta Regionenheten för mer information.