Tillbaka

Strategisk planering

Med en utbildad processledare arbetar ni fram en handlingsplan för kretsens valarbete och utveckling för att vinna valframgångar.

Målgrupp Styrelsemedlemmar och fullmäktigegrupper i kretsarna
Kontakta Regionenheten för mer information.