Tillbaka

Vägen till valet

Centerpartiet har tagit fram en vägledning - "Vägen till valet" som kretsar och distrikt kan använda vid framtagande av den valplan som ska användas inför valet 2018. Vägledningen innehåller hänvisningar, råd och tips samt en struktur som kretsen / distriktet kan utgå ifrån.

Att ta fram en valplan är en viktig process som med fördel kan genomföras i studiecirkelform. Ett förslag till arbetsplan finns framtagen som kretsarna kan utgå ifrån när de planerar och organiserar arbetet. Antaget sammankomster och innehållet i dessa kan anpassas efter lokala förutsättningar och behov. De punkter som arbetsplanen är upplagd på fem träffar efter är:

Planeringsupptakt
Politiskt innehåll
Målgrupper och röstmål
Kommunikation och kampanj
Mobilisering och organisation


Vägledningen till "Vägen till valet" och övriga dokument som arbetsplanen hänvisar till finns på Centerpartiets intranät "Connect".

Kontakta din SV-avdelning för gemensam planering.