Föreningsåret

De flesta föreningar följer ett förutbestämt mönster under året och föreningens årshjul startar med årsmöte, eller stämma som en del föreningar kallar det. 

Bild på ett år för en förening

Årsmöte

På årsmötet är alla medlemmar välkomna, hur det kallas till årsmöte och hur rösträtten ska fördelas finns beskrivet i föreningens stadgar, föreningens eget regelverk.

Årsmötet antar verksamhetsberättelse och budget och väljer styrelse, valberedning samt revisorer. Det är också årsmötet som tar ställning till och godkänner fjolårets ekonomiska resultat och balansräkning, styrelsens verksamhetsberättelse och, om ombuden tycker att styrelsen gjort ett gott arbete under det gångna året, ger årsmötet styrelsen ansvarsfrihet. I ett sådant beslut röstar inte styrelseledamöterna själva, eftersom de är jäviga.

 

Ladda ner våra mallar för årsmöte

Ladda ner årsmötesmallarna