Detta är en förening

En förening består av människor som delar en idé eller en vision. Det kan vara något ni vill göra tillsammans, eller kanske något ni vill undvika att göra. Det ni har gemensamt är att ni delar denna idé eller vision och därför har kommit överens om att jobba för den. Detta finns beskrivet i ändamålsparagrafen eller syftesparagrafen i era stadgar.

Föreningar bildas för att tillföra sina medlemmar något, det kan vara en service eller en möjlighet att påverka. Ibland kan föreningar kallas något annat, till exempel klubb, avdelning eller sektion. 

Krav för att bilda en förening

Det enda som krävs för att bilda en förening, enligt Skatteverket är att föreningen ska bedriva verksamhet av ideell karaktär och/eller inte ha till syfte att främja sina medlemmars ekonomi.

För att få vara en egen juridisk person och ansöka om organisationsnummer krävs dessutom att föreningen:

  • Har bildats av minst tre personer
  • Har antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång
  • Har tillsatt en styrelse

3 pers

Kraven för att bilda en förening enligt FN:s definition är följande:

  • Enheten skall vara en formell organisation
  • Det ska inte finnas någon vinstutdelning vilket betyder att eventuellt ekonomiskt överskott inte återbördas till ägare eller huvudman
  • Enheten skall vara institutionellt skild från den myndighetsutövande delen av den offentliga sektorn
  • Enheten skall vara självstyrande
  • Medlemskap eller deltagande i enheten får inte vara tvångsmässigt

Olika föreningstyper

Som du kan se på bilden finns det olika sorters föreningar:

föreningstyper 

Fokus i detta material ligger på ideella föreningar eftersom det är dessa vi i Studieförbundet Vuxenskolan stöttar och samarbetar med.