Föreningens medlemmar

Medlemmarna är det viktigaste i föreningen. Genom att ansluta sig i ett medlemskap har de accepterat föreningens ändamål. Det är bara medlemmarna som har rätten att förändra syfte och verksamhet och det är bara medlemmarna som kan fatta beslut om att föreningen ska upphöra.

motiveringar

Utgå från dig själv och ditt engagemang och fundera:

 • Vilket av skälen ovan gäller just din inställning som medlem?
 • Har du och de andra medlemmarna samma skäl till medlemsskap? Varför eller varför inte?
 • Hur pratar vi om vår förening och våra medlemmar inför andra? Säger vi att det är trögt och tråkigt - vem vill bli medlem i en sådan förening? Eller är det roligt och givande – även om det finns utmaningar?

En organisation byggs inte upp av de strukturer som vi skapar – utan av de historier vi berättar om den.

En lojal medlem?

En lojal medlem?

Utmaningar

Medlemmarnas forum är årsmötet eller stämman och beslut ska fattas i demokratisk anda, så som det är beskrivet i stadgarna. Men vad gör man när medlemmarna inte kommer till årsmötet? När man som styrelse inte vet vad de vill?

Styrelsens drömläge för en förening är medlemmar som kommer på  årsmöte, betalar sin medlemsavgift utan påminnelser och gärna ställer upp för förtroendeuppdrag samt kommer på arbetsdagar och aktiviteter. Men så ser verkligheten inte alltid ut. Ibland finnd en besvikelse över medlemmarnas bristande engagemang, motvilja mot att arbeta ideellt och brist på återkoppling till styrelsen kring hur verksamheten sköts. Känns det så i er förening är det kanske dags att avsätta tid för att skapa en strategi kring medlemsfrågorna?

Frågor att diskutera:
 • Hur ser verklighet ut i din förening?
 • Hur ser medlemskapet ut idag? Vad krävs?
 • Är det viktigt att vi har många medlemmar? Varför?
 • Vad betyder medlemskapet för medlemmarna?
 • Vill alla vara aktiva eller är en del nöjda med att vara passiva?
 • Vad kan vi göra för att öka medlemmarnas engagemang?
 • Hur kan vi engagera fler medlemmar att vara aktiva?
 • Behöver vi skapa en medlemsstrategi? 

Om du behöver mer hjälp i utvecklingsarbetet av din förening eller din styrelse så är du varmt välkommen vända dig till din lokalavdelning hos Studieförbundet Vuxenskolan. Våra medarbetare är proffs på detta! Klicka här för att hitta din närmaste!