Så funkar föreningen

Stadgar

Stadgarna är kort förklarat föreningens regler. De skulle kunna liknas vid en ryggrad, det som håller upp föreningen och ger den stadga (alternativt ett ramverk). Stadgarna beskriver vad föreningen ska göra och i vissa avseenden hur. Som styrelse är det bra att gemensamt gå igenom stadgarna och göra det till ett levande dokument. Det betyder dock inte att styrelsen förväntas kunna dem utantill.

Vad är då stadgar?

o Medlemmarnas överenskommelse om föreningens syfte och arbetssätt.
o Stadgarna gör att en förening blir en egen juridisk person med organisationsnummer, möjlighet att skaffa ett eget bankkonto och rätten att teckna avtal
o För att stadgan ska göra föreningen till en juridisk person måste den innehålla:
– Föreningens ändamål/syfte
– Vem/vilka som kan bli medlem
– Var föreningens säte finns
– Vem/vilka som får företräda föreningen (förtroendevalda)
– Hur stadgarna kan ändras

Den viktigaste paragrafen att hålla koll på är den som kallas ändamålsparagrafen/syftesparagrafen. Den beskriver föreningens syfte och anledningen till att den ens finns till och bör vara utgångspunkten för allt arbete som görs i föreningen.

Kan vi lägga till en diskussion om den egna föreningens syfte?
”Vad är eran förenings syfte?”

 

Föreningsåret  


Föreningens år ser ofta liknande ut, från år till år, och följer ett förutbestämt mönster. Genom att skapa en överblick, göra en förteckning över föreningsåret, kan det bli enklare för er i styrelsen att planera och genomföra aktiviteter.

Det finns två olika sorters varianter – antingen kalenderår (1 januari – 31 december) eller brutet räkenskapsår. Det framgår av stadgarna om föreningen har kalenderår eller brutet räkenskapsår.

Diskussionsfrågor:
• Vad händer under ett föreningsår, från årsmöte till årsmöte?
• Hur fungerar demokratin i vår förening?

Årsmöte


Se Vi Ungas utbildningsfilm inför årsmöten:

 

 

(Kan vi använda den, eller i alla fall delar av den?
Samarbeta med Vi Unga kring denna del?)


Årsmötet är föreningens viktigaste möte, där de viktigaste besluten fattas.
På ett årsmöte får medlemmarna möjlighet att granska och godkänna det föregående årets verksamhet och ekonomi, planera och besluta om inriktningar för det kommande året. Samt välja en styrelse. Det är vanligt att årsmötet beskrivs som föreningens högst beslutande organ.
Vilka delar och krav på det som ska behandlas under årsmötet, hur och när det ska kallas/bjudas in finns oftast reglerat i stadgarna.


Diskussionsfråga:                                                         

Film eller exempel som visar på metoder och arbetssätt
Hur brukar ert årsmöte se ut/gå till?       
Är det lätt att delta?                                                       

Tips: Bestämma trots ålder.

http://viunga.se/driva-forening/arsmote/materialbanken/