Tillsättning och granskning av styrelsen

Valberedning

Valberedningens roll är att bereda valen till årsmötet. Kort sagt att lämna fram ett förslag som årsmötet kan välja att anta eller inte. Arbetet i en valberedning kan se väldigt olika ut beroende på rådande traditioner och organisationskultur. Det finns dock väldigt många olika modeller och material som en valberedning kan ta hjälp av i sitt arbete.

Som valberedning är det viktigt att tänka på att i god tid innan årsmötet ha en dialog med styrelsen, gällande beredningen av valen.
Ibland kan styrelsen också vara behjälplig i initierandet av den kontakten mellan dem.

 

Revisorer

 

Vi behöver hjälp att utveckla detta avsnitt - textmässigt och hur omfattande det ska vara.


Revisorerna är medlemmarnas ögon och öron på styrelsens sätt att förvalta föreningens kapital och verksamhet.

Har ni rutiner för kontakt med era revisorer? Revisorerna följer styrelsens ekonomiska beslut genom styrelseprotokoll och bokföring. Om det krävs att föreningen ska välja/anlita en auktoriserad revisor ska det framgå i stadgarna.  

Revisorerna skriver en revisionsberättelse inför årsmötet.