Pedagogiska metoder

Hur du planerar och genomför studiecirklarna, var ni befinner er, hur det är möblerat och vilka metoder och övningar du använder är avgörande för hur din cirkel eller ditt möte kommer att upplevas.

Det finns en mängd olika sätt att skapa kreativa lärsituationer. Det är här vi kommer in i bilden. 

Vi kan tillsammans med dig planera både innehåll och metod för att träffarna ska bli så varierande och tillgängliga som möjligt och att deltagarna går från träffen med största möjliga lärande. 

Ibland behöver vi ta fram en ny pedagogisk metod för att öka delaktigheten, andra gånger utbildar vi processledare eller skapar ett digitalt stöd för att öka den gemensamma förståelsen i processen. 

Vi utgår ofta från ett processinriktat arbetssätt som bygger på en aktiv grupp som resonerar utifrån en följd av frågeställningar. Att arbeta processinriktat är att låta ett beslut eller en verksamhet växa fram steg för steg med gruppen i centrum.