Tillbaka

Kommunikationsstrategi

För att kommunikationsstrategin ska bli verklighet, behöver den genomsyra vår politiska vardag. Verkty­get för att omsätta strategin i praktisk handling heter Valplan