Tillbaka

Ledarprinciperna – ett samtal om ledarskap

Ledarskap är ett förhållningssätt och en kultur i hela organisationen. Vi delar alla ett ansvar för den kulturen. Ledarprinciperna för Liberalerna uttrycker en värderad riktning för det ledarskap som ska genomsyra Liberalerna.

Detta studiematerial innehåller en processduk, med tillhörande bilder och kort. Utgå från din och er vardag i samtalen och utmana varandra att ut­ trycka konkreta beteenden t ex vad kan jag, i mitt ledarskap, göra och säga för att visa engagemang för liberalismen?


 

Ladda ner ledarprinciperna

Ladda ner dialogduk

Ladda ner ppt-bilder