Tillbaka

SV ARENA - opinionsbildning i valrörelsen

SV Arena är en lokal mötesplats för viktiga och angelägna frågor som berör och upprör. Att arrangera SV Arena utifrån de viktigaste valfrågorna är ett effektivt sätt att nå ut med dem lokalt. Olika röster får spegla olika sidor av frågan som en inledning och allmänheten bjuds in att delta i samtalet. Undvik att ha företrädare för Liberalerna som inledare.

Det här är en enkel och beprövad metod för att fånga upp det som engagerar eller upprör människor och göra en konstruktiv dialog av frågan. Din lokala SV-avdelning kan stå som avsändare för arrangemanget men ni planerar och gör upplägg tillsammans.

Förslag på teman och upplägg i valrörelsen

Skolan först - Kunskap är biljetten vidare i livet.
> Formulera två-tre spetsiga frågor om hur skolan och resultaten kan bli bättre i inbjudan.
> Lyft frågor om kunskap och arbetsro, om språk och integration och om lärarnas roll
   "Heja lärarna!" under samtalet.
> Bjud t ex in skolledare, lärare, elever som får ge sin syn på skolan som inledning.

Bättre integration - Invandringen har berikat Sverige, vi vill att det ska fortsätta vara så.
> Formulera ett par tydliga utmaningar för lyckad integration i inbjudan.
> Lyft frågor om enkla jobb, strid mot hederskultur och trygghet i förorten under samtalet.
> Bjud t ex in representanter för lokala företagare, personer som själva invandrat, företrädare för skolan som inleder.

Lokal valfråga - Välj en fråga som engagerar väljare i den lokala valrörelsen.
> Formulera en fråga eller ställningstagande som utmanar i inbjudan.
> Lyft frågor utifrån tydliga liberala värderingar kopplade till den lokala valfrågan.
> Bjud in olika röster som har profilerat sig i frågan lokalt.

Genom Studieförbundet Vuxenskolan får du hjälp med att planera upplägget, att hitta samtalsledare, bjuda in gäster och marknadsföra arrangemanget.

SV ARENA - opinionsbildning i valrörelsen (PDF)
Här hittar du också din lokala kontaktperson hos SV.