Tillbaka

Aktiv förvaltning och underhåll av diken

Jordbruksverket har tillsammans med SV och LRF 2019 ett gemnsamt projekt där vi erbjuder landets lantbrukare studiecirklar om aktiv förvaltning och underhåll av diken.

Hitta din cirkel på här

Läs mer om handboken här