Tillbaka

Skog och Klövvilt

Som ett led i arbetet att öka kunskaperna om skog och klövvilt har Studieförbundet Vuxenskolan och LRF i samverkan har tagit fram denna handledning som ett verktyg till att använda sajten skogochklovvilt.se 

Materialet riktar sig till LRF-medlemmar som är markägare, som jagar själva eller upplåter sin jaktmark till andra, och till jägare som inte äger mark i området men som jagar och är delaktiga i den praktiska viltförvaltningen.

Målgrupp är bland annat LRF lokalavdelningar, älgsskötselområden osv. 

Introduktion för ledare kring studiehandledningen och materialt. Detta är en snabb introduktion om materialt och om ledarrollen. 

Till utbildningswebbplatsen Skog och klövvilt  

Ladda ned studiehandleding 

Mer om jakt och vilt på lrf.se

 

Ladda ned en fördjupad studiehandledning  

Länksamling från studiehandlening

Länk på sid 7 till KSLA 

Länk sid 14, Bedömning av betestryck

Länk sid 14, Älgbetesbedömning

Länk sid 14, Älgdata

Länk sid 14, Förvaltningsplan 

Länk sid 16, Jaktupplåtelse