Tillbaka

Skog och Klövvilt

Som ett led i arbetet att öka kunskaperna om skog och klövvilt har Studieförbundet Vuxenskolan och LRF i samverkan har tagit fram denna handledning som ett verktyg till att använda sajten skogochklovvilt.se samt för att bygga på med lokala och regionala engagemang.

Studiecirkeln riktar sig till LRF-medlemmar som är markägare och som jagar själva eller upplåter sin jaktmark till andra, och till jägare som inte äger mark i området men som jagar och är delaktiga i den praktiska viltförvaltningen. Målgrupp kan vara LRF lokalavdelningar, älgsskötselområden osv.

Länksamling

Skog och klövvilt

Jakt och vilt på lrf.se

Länk på sid 7 till KSLA 

Länk sid 14, Bedömning av betestryck

Länk sid 14, Älgbetesbedömning

Länk sid 14, Älgdata

Länk sid 14, Förvaltningsplan 

Länk sid 16, Jaktupplåtelse