Tillbaka

SV ARENA - opinionsbildning i valrörelsen

SV ARENA är en lokal mötesplats för viktiga och angelägna frågor som berör och upprör. Att arrangera SV ARENA utifrån era viktigaste valfrågor är ett effektivt sätt att nå ut med dem lokalt. Olika röster får spegla olika sidor av frågan som en inledning och allmänheten bjuds in att delta i samtalet. Undvik att ha företrädare för Miljöpartiet som inledare, välj hellre ”opartiska” personer.

SV ARENA är en enkel och beprövad metod för att fånga upp det som engagerar eller upprör människor och göra en konstruktiv dialog av frågan. Din lokala SV-avdelning kan med fördel stå som avsändare för arrangemanget för att locka personer utanför MP-kretsen, men ni planerar och gör upplägg tillsammans.


Förslag på teman och upplägg av SV ARENA i valrörelsen

  • Miljö/klimat Formulera två-tre spetsiga lokala miljöutmaningar i inbjudan. Bjud t ex in en lokal miljöexpert, sakkunnig på kommunen eller hållbara företagare för att inleda med sina perspektiv.
  • Migration/etablering Formulera ett par brännande frågor om integration i inbjudan. Bjud t ex in personer som själva invandrat, sakkunnig på kommunen eller arbetsgivare som tagit initiativ för att underlätta nyanländas etablering som inledare.
  • Utbildning Formulera två-tre spetsiga frågor om hur skolan och resultaten kan bli bättre. Bjud t ex in företrädare för skolledare, lärare, elever att ge sin syn på skolan.
  • Lokal valfråga Välj en fråga som engagerar väljare lokalt. Formulera en fråga eller ställningstagande som utmanar. Bjud in olika röster som har profilerat sig i frågan.


Genom Studieförbundet Vuxenskolan får du hjälp med att planera upplägget, att hitta samtalsledare, bjuda in gäster och marknadsföra arrangemanget.

SV ARENA - opinionsbildning i valrörelsen (PDF)
Här hittar du också din lokala kontaktperson hos SV.