Föreningsmallar

I samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan hjälps vi åt att underlätta för er förening. 

Vi har t ex tagit fram en serie mallar med "allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete".

Ordning och reda helt enkelt. Och en av fördelarna i att samarbeta med oss på Studieförbundet Vuxenskolan.

 


Filen som du kan ladda ner är en komprimerad mapp (s.k. Zip-fil) och innehåller i sig ett antal mappar där alla mallarna finns uppdelade på de områden som de behandlar. 

Det finns också en instruktion, för hur mallarna hämtas, packas upp och hanteras. Ladda hem den genom att klicka nedan och läs igenom.

Klicka för att läsa instruktionen i pdf-format.


 

  • Föreningsmallar

    Allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete Här hittar du ett urval av mallar för att bilda en förening, kontakt med medlemmar, styrelsens arbete, valberedningens arbete samt att avsluta föreningen.

  • Projektmallar

    Allt du behöver för ett effektivare projektarbete. Här finns mallar från intresseanalys till slutrapport.

  • Revision av föreningen

    Som revisor har du en viktig uppgift. Föreningens medlemmar har valt dig att företräda dem så att de kan känna sig trygga med att styrelsen genomför sitt uppdrag och inte överträder sina befogenheter. En revision bör omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Du ska garantera och förklara innehållet i den ekonomiska informationen och årsberättelsen för medlemmarna. Som revisor kan du också fungera som ett stöd för styrelsen i föreningen.