Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans tidning som kommer ut med fyra nummer per år.

Utvalda artiklar från nummer 3, 2023.
Hela tidningen finns att läsa längre ner på sidan.

Intervju med Annie Lööf

Annie Lööf, som nyligen tilldelades Sokratespriset av Studieförbundet Vuxenskolan, reflekterar över sitt politiska engagemang och sina värderingar. Under sina 16 år i politiken har hon alltid stått fast vid sina övertygelser, trots hot och hat från extrema grupper. Hon ser priset som ett erkännande av sitt värderingsbaserade ledarskap och betonar vikten av att stå upp för demokrati och humanism. Trots de svåra tider hon har genomgått, planerar hon nu att använda sin erfarenhet för att fortsätta arbeta med värderingsbaserat ledarskap och grön omställning som civilist, samtidigt som hon reflekterar över sina framtida steg.

LÄS HELA INTERVJUN

Ledare Ulrika Heie

Förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan reflekterar över det aktuella samhällsklimatet. Hon betonar vikten av att fortsätta arbeta med de nya profilområdena som organisationen har antagit för att stödja funktionsrätt, föreningsliv, integration och landsbygder. I en tid av ökande utmaningar som krig, ökande klyftor och klimatförändringar, understryker hon att det är viktigt att främja demokrati, trygghet och säkerhet genom samarbeten med andra organisationer.

Ulrika Heie framhäver även den oroande utvecklingen där grundläggande rättigheter som yttrandefriheten ifrågasätts och hat sprids, både inom och utomlands. Hon ser Studieförbundet Vuxenskolans roll som särskilt viktig i dessa tider och poängterar att de kan erbjuda mötesplatser för kunskap och samtal, med studiecirklar som ett kraftfullt verktyg för att främja kunskap, delaktighet och ett tryggt samhälle.

LÄS MER

Samarbete mellan SV och Attention för att stödja personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anki Sandberg, förbundsordförande för Attention, diskuterar betydelsen av samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Attention för att stödja personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Attention, en organisation som representerar personer med NPF-diagnoser som ADHD och autism, har arbetat i samarbete med andra organisationer och myndigheter för att påverka politik och arbetsgivare och för att öka medvetenheten om NPF-diagnoser. Projekten inkluderar bland annat att stödja barn och ungdomar i skolan och att förbättra arbetsvillkoren för vuxna med NPF i arbetslivet. Samarbetsinsatserna har varit framgångsrika och har bidragit till ökad förståelse och stöd för personer med NPF.

LÄS MER

Läs senaste numret

Impuls 2 2023

Impuls 2, 2023 hittar du som PDF här.

Impuls 1 2023

Impuls 3, 2022 hittar du som PDF här.

Impuls 4 2022

Impuls 3, 2022 hittar du som PDF här.

Impuls 3 2022

Impuls 3, 2022 hittar du som PDF här.

Impuls 2 2022

Impuls 2, 2022 hittar du som PDF här.

Impuls 1 2022

Impuls 1 2022 som pdf hittar du här.

Impuls 4 2021

Impuls 4 2021 som pdf hittar du här.

Impuls 3 2021

Impuls 3 2021 som pdf hittar du här.

Impuls 2 2021

Impuls 2 2021 som pdf hittar du här.

Impuls 1 2021

Impuls 1 2021 som pdf hittar du här.