Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans tidning som kommer ut med fyra nummer per år.

Utvalda artiklar från nummer 2, 2021.
Hela tidningen går att läsa längre ner på sidan.

Vi har rustat för återstaten

Efter ett drygt år av pandemi ­kommer vi under innevarande år att ta de första stegen mot normalisering. Men lika säkert står det klart att vi har något nytt normalt att förvänta oss. Som ledande studieförbund och samhällsaktör har vi tagit stort ansvar för att begränsa smittspridningen men också för att motverka pandemins konsekvenser genom att vi har anpassat och ställt om vår verksamhet.

Läs hela ledaren här!

Intervju Tareq Taylor

I ETT DRYGT ÅR har världen levt i skuggan av covid-19. Vissa har drabbats obarmhärtigt och tvingats ta farväl av en kär familjemedlem, andra lider svårt av social isolering och ensamhet. Men där finns också de permitterade, de arbetslösa och alla småföretagare som lever under stor psykisk stress medan de kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop. Många gånger med dåligt mående som konsekvens.

Läs hela intervjun här

Minoriteter utsatta under pandemin

Carl Söderbergh
Director of Policy and Communications hos Minority Rights Group.
Var under åren 1999-2007 generalsekreterare för den svenska sektionen av Amnesty International. Han har en juridisk examen från Harvard Law School i USA och arbetade i slutet av 80-talet som jurist med fokus på asylrätt.

Läs krönikan här

Impuls 2 2021

Impuls 2 2021 som pdf hittar du här.

Impuls 1 2021

Impuls 1 2021 som pdf hittar du här.