Lättläst version saknas
Tillbaka

Fantastiska saker sker på Järvafältet

Trots den negativa bilden som det omfattande bidragsfusket i Järva gett studieförbunden, sker fantastiska saker där. ”Vi är extra glada över samarbetet med SV”, säger Omar Abdirizak som arbetar med ungdomsverksamhet i området.

Under 2019 anmälde flera studieförbund att de misstänkte att fusk hade förekommit i deras verksamheter på Järvafältet.

Det fusk som har förekommit är framför allt en överrapportering av hur många deltagare som varit aktiva i olika aktiviteter och uppblåsta kostnader för verksamheten.

Nyligen ledde granskningen av fusket till ett beslut om att fyra av förbunden ska betala tillbaka sammanlagt 5,3 miljoner kronor. Studieförbundet Vuxenskolan var emellertid inte ett av dessa förbund.

När ett så omfattande fusk avslöjas är naturligtvis risken stor att det skapar en överdrivet negativ bild av hur verksamheten ser ut. På Järvafältet sker naturligtvis också fantastiska saker, inte minst inom den verksamhet som riktar sig mot ungdomar och unga vuxna.

Polki Nordström är verksamhetsutvecklare för Studieförbundet Vuxenskolan. Han har arbetat framför allt med musikverksamheten, som är en av de stora och populära grenarna på Järva.

Han beskriver att verksamheten byggdes upp gradvis, från det att SV började engagera sig i fritidsverksamheten på Kista ungdomsgård. Ett av målen har varit att öka mängden meningsfulla fritidsaktiviteter för unga i stadsdelen.

imagexbi8r.png

Polki Nordström är verksamhetsutvecklare för SV och arbetar framför allt med musik-verksamheten på Järva.

Numera är mycket av verksamheten fokuserad på fritidsgården Blå huset i Tensta, som drivs av Stockholms stadsmission. Här finns musikstudio, kurser i dans och teater – och studiecirklar som bland annat Studieförbundet Vuxenskolan är arrangör för. Det arbetet har Polki Nordström varit med och byggt upp.

– Det är den andra ungdomsgården som vi har samarbete med. Det började pratas om det omkring 2012/2013, men vi var väl igång först 2014.

– De hade en musikstudio, men från början var det mest ett rum där ungdomarna inte fick vara, de hade lite utrustning, men det var skralt.

Det tog Polki tag i och såg till att utrustningen kom till användning för ungdomar som saknade någonstans att vara.

– Den musikverksamheten har växt sig stor och genom åren är det många ungdomar och grupper som har passerat, berättar Polki Nordström.

Verksamheten har även växt till andra områden. Inköpt utrustning kan också användas för att spela in poddar, som många ungdomar vill lära sig att göra idag.

Från Stadsmissionens sida är det Omar Abdirizak som ansvarar för ungdomsverksamheten i Blå huset. Han är mycket nöjd med verksamheten som SV bedriver.

Det är mellan 70 och 100 ungdomar som besöker verksamheten en vanlig vecka, berättar han. Även om det nu, under coronapandemin förstås inte ser ut så. Mycket verksamhet har fått ställas in. Annars är Blå huset en av de största och mest välbesökta fritidsverksamheterna i Stockholm stad.

– Vi är extra glada över samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan, säger Omar.

– Cirkelverksamheten som SV anordnar sker i våra lokaler, så vi har tillsammans kunnat ha insyn och påverkan på hur verksamheten bedrivs. Jag tror att det är det som gör att vi har kunnat undvika att det förekommit något fusk.

En viktig del av verksamheten är att den till stor del bedrivs med unga ledare, framhåller Omar Abdirizak. Det är viktigt att se de unga också som en resurs, inte bara personer som ska sysselsättas.

En av dessa unga ledare är Nicole Enid, som är 17 år och har varit cirkelledare i olika studiecirklar, framför allt dansverksamhet – där hon även tävlat – på Blå huset. Men just nu har hon fått lägga en del av engagemanget på hyllan för att fokusera på sina studier. Men för henne har engagemanget inom SV:s verksamhet varit väldigt värdefullt och utvecklande.

– Det var inte planerat direkt, men jag gick på Vuxenskolans utbildning när jag var tolv år. Jag visste inte så mycket om hur det fungerade då, men det var väldigt intressant.

– Jag lärde mig mycket om ledarskap. Det väckte mitt intresse. Ledarskap är så mycket mer än den bild som många har.

Och studieförbundens verksamhet ger möjlighet till ett mer lyssnande ledarskap, berättar Nicole Enid. Hon berättar om hur hennes bild av att vara ledare har utvecklats.

– Att lyssna på andra, släppa fram dem och ta del av deras idéer, få flera människor att vara delaktiga.

Hennes engagemang har inneburit en stor möjlighet till personlig utveckling och Nicole Enid vill gärna avsluta med en uppmaning till andra att engagera sig på liknandes sätt.

– Det har varit fantastiskt för mig, säger hon. 

 

Text: Ulf Schyldt