Tillbaka

Ulrika Heie, Förbundsordförande SV

Allting har ett slut...

Nu går 2023 mot sitt slut. Ett år som inneburit väldigt många utmaningar, inte minst för folkbildningen runt om i hela vårt land.

Som förbundsordförande är jag stolt över all den verksamhet som görs tillsammans med alla engagerade människor. Jag ger inga exempel för jag menar verkligen er allihop.

Varmt tack till alla er studiecirkelledare som genom ert engagemang ger möjlighet för människor att växa genom kunskap, insikt och delaktighet!

Jag vet att många av er slitit hårt i avdelningarna för att återta mycket av det som vi förlorade under pandemin och det har verkligen givit resultat.

I början av hösten kom ett dråpslag för folkbildningen när regeringen på ett bräde skar ner statsbidraget med 250 miljoner kronor och planer på att dra ned lika mycket till under de kommande åren. Från cirka 1,8 miljarder till cirka 1,3 miljarder.

Det är oerhört kännbart för alla delar av folkbildningen. Ett av de mindre studieförbunden har redan inlett sin avveckling. Det blir viktigt att försöka säkerställa att den verksamhet som har funnits och som har fått människor att växa kan finnas kvar även om organisationen nu slutar finnas. Men det är inte lätt när alla resurser hos alla studieförbund dras ner.

Nu är tid för ett än mer aktivt påverkansarbete, det finns så mycket att visa på när det gäller folkbildningens värde och jag hoppas du varje dag gör något för att visa på det.

 Vi är en stark organisation som har funnits länge och nu jobbar vi i SV för att våra fyra profilområden – funktionsrätt, föreningsliv, integration och landsbygder – ska formeras så att de blir vårt inspel som verksamhetsåtagande i ett nytt statsbidragssystem och det finns ett starkt engagemang för detta i hela SV.

Efter 56 år med tidningen Impuls är det med tungt hjärta jag också får meddela att det här blir det sista numret. Tidningen läggs nu ned på grund av budgetnedskärningarna. Vi är många som uppskattar den roll som Impuls har spelat. Här har vi kunnat läsa om allt spännande som händer runt om i hela vårt land. Men det finns andra former än tidning att kommunicera via. Nästa år kommer istället ett nytt digitalt nyhetsbrev som ett alternativ för vår kommunikation.

Så snart kommer en ny början!