Tillbaka

Plats för framtidens samhällsledare

Utbildningsprogram för unga med ambition om förtroendeuppdrag.

Nu söker vi deltagare till Studieförbundet Vuxenskolans utbildnings- och mentorskapsprogram för unga som startar i september! Programmet är till för dig som är under 35 år, som finns i eller i anslutning till SV och som har eller skulle kunna bli aktuell för ett ledande uppdrag.
Utbildningsprogrammet är exklusivt och antal deltagare är begränsat till 8-12 stycken.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är den 22 augusti. Besked till antagna kommer den 26 augusti.

Länk till ansökan: https://forms.office.com/r/vj5a8Ex3cD

Utbildningsprogrammet tas fram och genomförs i samarbete med Förbundet Vi Unga, som är Studieförbundet Vuxenskolans självständiga barn- och ungdomsorganisation.

Utbildningsprogrammet genomförs under höstterminen, och består av två fysiska och två digitala träffar. Programmet innehåller inspiration av externa och meriterade föreläsare och ett personligt utbyte, där varje deltagare i utbildningsprogrammet matchas med en framträdande samhällsledare inom SV.

Utbildningsprogrammet är kostnadsfritt och inkluderar mat, logi och resa för dem som antas till programmet. Ansök om din plats redan idag, besked till dem som blir antagna kommer den 26 augusti.

Träff 1, 12 september (digital träff)

  • Folkbildning – idéer som förändrar världen
  • SV – hur funkar det egentligen?

Träff 2, 16- 17 oktober (fysisk träff)

  • Strategiskt och inkluderande ledarskap
  • Gruppdynamik och konfliktlösning

Träff 3, 14 november (digital träff)

  • Kommunikation – få fram ditt budskap
  • Opinionsbildning och påverkansarbete

Träff 4, 11-12 december (fysisk träff)

  • Flexibel del utifrån deltagarnas önskemål
  • Summering av programmet och vägen framåt

Frågor?
Kontakta Henrik Falk, henrik.falk@sv.se