SV:s förbundsstämma 2021

SV:s digitala förbundsstämma 22 maj

Förbundsstämman är Studieförbundet Vuxenskolans högst beslutande organ och genomförs vartannat år före juni månads utgång. Förbundsstämman samlar ca 350 personer varav 250 är ombud från SV:s avdelningar samt grund- och medlemsorganisationer, som har rösträtt.

Syftet med förbundsstämman är att fatta modiga beslut som leder och utvecklar SV framåt och verkar för att förverkliga visionen om ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet.
Syftet är också att skapa och förankra en samsyn i hela organisationen kring vilka steg vi behöver ta för att nå vårt övergripande verksamhetsmål.

Förbundsstämman genomförs som ett helt digitalt arrangemang den 22 maj 2021 och alla beslut fattas synkront den dagen. Men förbundsstämman är också en process där förberedelserna av besluten inför stämman och uppföljningen av besluten efter stämman är viktiga delar.

 

Kontakta oss om du har frågor

Linnéa Fagertun, projektadministratör, linnea.fagertun@sv.se - 072-247 02 90
Linus Olofsson, projektledare, linus.olofsson@sv.se - 070-88 30 100

Det går också att  mejla till forbundsstamma@sv.se