SV:s digitala förbundsstämma 2021

Förbundsstämman är Studieförbundet Vuxenskolans högsta beslutande organ och genomförs vartannat år före juni månads utgång. 

Syftet med förbundsstämman är att fatta modiga beslut som leder och utvecklar SV framåt och verkar för att förverkliga visionen om ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet.
Syftet är också att skapa och förankra en samsyn i hela organisationen kring vilka steg vi behöver ta för att nå vårt övergripande verksamhetsmål.

Förbundsstämman genomfördes som ett helt digitalt arrangemang den 22 maj 2021. Nedan ser du protokoll från förbundsstämman och det uttalande som gjordes på förbundsstämman. 

Nästa ordinarie förbundsstämma genomförs den 13-14 maj 2023.

Kontakta oss om du har frågor

Linnéa Fagertun, projektadministratör, linnea.fagertun@sv.se - 072-247 02 90
Linus Olofsson, projektledare, linus.olofsson@sv.se - 070-88 30 100

Det går också att  mejla till forbundsstamma@sv.se