Kallelse till förbundsstämman

Förbundsstyrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan kallar till ordinarie förbundsstämma.

Tid: 22 maj klockan 08.30 – 16.30
Plats: digitalt

Ombudsfördelning följer av § 21 mom 4 i studieförbundets stadgar och bifogas denna kallelse. Ombud anmäls på sv.se/forbundsstamma senast den 22 april 2021.

Motioner skall enligt stadgarna § 21 mom 5 vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 12 april 2021 per mejl till forbundsstamma@sv.se.

Handlingar utsändes senast den 2 maj 2021 till anmälda ombud, grundorganisationer, medlemsorganisationer och avdelningar inom Studieförbundet Vuxenskolan.

 

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
Ulrika Heie                                              Johan Fyrberg
Förbundsordförande                          Förbundschef