Lättläst version saknas

Program

Program förbundsstämman 2021
Fetmarkerade tider är fasta, resterande tider är tänkta hålltider.

8.30 Incheckning och fika i grupprum
9.00 Invigning av ordförande

§ 1 (Förbundsstämman öppnas)
9.10 § 2-5 (Formaliapunkter)
9.20 § 6-10 (Föregående år)

9.40 Paus

9.50 § 11, § 16 (Förslag från förbundsstyrelsen och motioner)

12.00 Lunch

13.00 Prisutdelning
13.20 § 11, § 16 (Förslag från förbundsstyrelsen och motioner, forts)
13.50 Introduktion och workshop, strategiarbetet

14.45 Paus
15.00 Strategiarbetet återknyts
15.05 § 12-15 (Valärenden)
15.40 Prisutdelning
16.00 § 17-19 (Medlemsavgift, övriga frågor, avslutning)

16.30 Stämman avslutas