Stämmohandlingar

Alla förslag, beslut som ska fattas och rapporter om vad Studieförbundet Vuxenskolan har gjort föregående två år, bildar stämmohandlingarna. Där kan du innan mötet läsa om de frågor som ska diskuteras och fundera på vad du tycker om dem. Samma förslag dyker också upp i det stämmoplattformen.

Enligt stadgarna ska "Stämmohandlingar utsänds till ombud och medlemsorganisationer senast 20 dagar före stämmans början"

Stämmohandlingarna kommer att publiceras här, på denna sida.