Stämmohandlingar

Alla förslag till beslut som ska fattas och rapporter om vad Studieförbundet Vuxenskolan har gjort föregående två år, bildar stämmohandlingarna. Alla underlag och förslag finns också på stämmoplattformen Vote IT. Där kan du också ställa frågor och lägga egna yrkanden. 

Enligt stadgarna ska "Stämmohandlingar utsänds till ombud och medlemsorganisationer senast 20 dagar före stämmans början"