Tidigare genomförda utbildningar

Här samlar vi tidigare genomförda utbildningar för förtroendevalda

Statsbidragssystemet - så funkar det (Målgrupp: Alla förtroendevalda)
22 februari kl. 18:30-20:30 och den 24 februari kl. 13:00-15:00 (samma innehåll vid båda tillfällena)

Ledarskapsprogram, tema innovation
(Målgrupp: avdelningsordförande och förbundsstyrelsens arbetsutskott)
3 februari, 18:00-21:00

2021

Att nå ut med verksamheten - målgrupper som SV inte når idag (Målgrupp: Alla förtroendevalda)
17/2 kl 13:00- 15:00 och 25/2 kl 19:00- 21:00