Tillbaka

Chef och utvecklingsledare | Stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur!

Vill du också vara med att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle? Välkommen till SV!


Kort introduktion

Till Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmskontor (SV Stockholm) söker vi nu en chef för Enheten Integration och förening. Enheten arbetar med våra grundorganisationer, föreningar och har också ett fokus på integration och verksamhet som är kopplad till asylverksamhet. Arbetet handlar både om att värna och utveckla samarbetet med befintliga föreningar men också att aktivt uppsöka nya föreningar och projekt.

Avdelningens verksamhetsområde är Stockholm stad och Lidingö.

SV Stockholms andra enhet kallas för Enheten Kursverksamhet och vi strävar efter att hitta synergieffekter och samverkan mellan de två enheterna.

Totalt på avdelningen så är vi 22 tjänstemän och 26 tillsvidareanställda cirkelledare, ca 250 objektanställda och en mängd kamratcirkelledare och volontärer.

Om rollen
Som Utvecklingsledare är du ansvarig för Enheten Integration och förening. Du har fullt personalansvar för ca 10 medarbetare och du har också delegerat budgetansvar för enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar ditt ansvarsområde och säkerställer att verksamhet följer gällande föreskrifter från stat, region/landsting och kommun samt de etiska riktlinjerna.

Utvecklingsledaren rapporterar till Avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Din profil:
Vi söker en utvecklingsledare som med sitt ledarskap kan få enheten att utvecklas till att nå fler föreningar, skapa till viss del ny verksamhet och som kan driva ett arbete kring hur vi når nästa generation i vårt samhälle. För att axla uppdraget söker dig som:

 • Har dokumenterade tidigare chefs- och ledarerfarenheter.
 • Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap.
 • Har erfarenhet av ideella organisationer och förstår vilken roll föreningslivet har i samhället.
 • Kan arbeta projektorienterat och har goda kunskaper om samordning och ledning.
 • Har erfarenhet av budgetarbete och uppföljning.
 • Har hög digital kompetens och intresse av digitalt lärande.
 • Har kunskap om och förståelse för hur de offentliga och politiska strukturerna fungerar.
 • Uttrycker sig väl i tal och skrift.

Vi ser det dessutom som meriterande om du:

 • Har kunskap om folkbildningens pedagogik och lärande.
 • Interkulturell kompetens
   

Vi erbjuder dig: 
Tjänsten är på heltid och är placerad i ljusa och moderna lokaler på Södermalm.

SV värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet till tjänsten.

Kontaktperson:

Avdelningschef Åsa E Jonsson

Du söker tjänsten genom att skicka CV och kort motivering varför du vill arbeta hos Studieförbundet Vuxenskolan.
Ansökan mailas till asa.e.jonsson@sv.se


Sista ansökningsdag 2018-10-31
Vi gör urval och genomför intervjuer löpande.

Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!

Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund, som genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, arbetar för att stärka demokratin. SV vill ge människor möjligheter, därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. SV är en ideell organisation, och vi samarbetar med en mängd organisationer och föreningar. SV är mångfaldens studieförbund, som vill ge alla människor möjlighet att växa. Vi vill bidra till en värld som bygger på hållbar utveckling. Därför är vi en engagerad lokal kraft för föreningsliv, kultur och samhälle i hela Sverige. Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.