Tillbaka

Utbildningsansvarig till SPF Seniorerna och Studieförbundet Vuxenskolan

SPF Seniorerna och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har under många år haft ett nära samarbete när det kommer till utbildningsfrågor och många av de utbildningar som SPF Seniorernas medlemmar deltar i tillhandahålls av SV. Samarbetet sker på så väl nationell som regional och lokal nivå och bygger på gemensamt satta mål och planer. För att stärka samarbetet ytterligare vill vi nu samordna vår gemensamma utbildnings- och föreningsutveckling än tydligare.

Rollen som Utbildningsansvarig är en delvis ny tjänst och kommer att överta uppgifter från både nuvarande Utbildningsansvarig på SPF Seniorerna och från Verksamhetsutvecklaren på SV samt ha båda organisationerna som sin arbetsplats. Rollen rapporterar till Chefen för analys och utveckling på SV. Rollen innefattar dels att initiera och sätta mål och ramar för olika utbildningar och dels att koordinera eller hålla i utbildningar själv. Du behöver därmed besitta en förmåga att kunna växla mellan både operativt och strategiskt arbete.

Läs mer om tjänsten och ansök här