Tillbaka

Ledningsadministratör till SV Stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur!

Vill du också vara med att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle? Välkommen till SV!

Introduktion SV Stockholm

Till SV:s avdelning i Stockholm söker vi nu en ledningsadministratör som kommer att arbeta tätt med ledningsgruppen och som kommer att avlasta och stötta avdelningschefen. Avdelningen SV Stockholm har olika verksamhetsområden och består av två enheter. Enheten för kultur och organisation samarbetar med våra grundorganisationer och föreningar samt ansvarar för en omfattande musikverksamhet. Den andra enheten, Enheten för kursverksamhet arbetar med fysiska och digitala kurser för en bred allmänhet och har ett nära samverkansarbete för erbjudande om meningsfull fritid till personer med olika funktionsvariationer.

Avdelningens verksamhetsområde är Stockholm stad.

I ledningsgruppen ingår tre utvecklingsledare, en för respektive enhet, en utvecklingsledare för projekt och uppdrag, en kommunikatör och en controller samt avdelningschef som är den ytterst ansvarige för verksamheten, och som rapporterar till styrelsen. Totalt på avdelningen är vi 22 tjänstemän och 26 tillsvidareanställda cirkelledare, ca 250 objektanställda och en mängd kamratcirkelledare och volontärer.

Om rollen

Huvuduppgiften som ledningsadministratör är att avlasta avdelningschefen. Arbetet innebär således till stor del att jobba brett med olika administrativa uppgifter som berör hela verksamheten.

Din arbetsvardag innebär bland annat att:

 • Ansvara för allt praktiskt kring genomförande av styrelsens möten som koordinering av handlingar, protokoll med mera.
 • Vara avdelningschef behjälplig med att följa upp beslut fattade av styrelsen och presidiet.
 • Ansvar för inhämtning och samordning av underlag som ska våra bidragsgivare tillhanda. (Tex Stockholms stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen)
 • Kontinuerlig verksamhetsuppföljning i databasen ”Gustav” samt samordningsansvar för den samma. Sk. Gustavsamordnare. (”Gustav” är studieförbundens gemensamma databas där avdelningens verksamhet registreras. Underlag från Gustav rapporteras till SCB och är grunden för de statsbidrag som betalas ut.)
  • ”Gustav” kommer inom den närmaste tiden att utvecklas och ändrade arbetssätt och processer kommer att påverka det dagliga arbetet för hela avdelningen. Du blir den samordnande kraften för avdelningen och planerar samt genomför de kompetensutvecklande insatser som krävs för det dagliga arbetet.

Det är även meriterande om du:

 • Har god kännedom om digitala verktyg/plattformar för möten och som pedagogiskt verktyg.

Utöver det som rollen redan beskriver söker vi dig som:

 • Har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
 • Är en god skribent
 • Har förmågan att självständigt arbeta med processer som sträcker sig över tid och utarbeta beslutsunderlag till avdelningschef och ledningsgruppen
 • Gillar att samarbeta

Vi erbjuder dig:

SV är en verksamhet med mycket hjärta som ger deltagare och medarbetare möjligheter att växa och förverkliga sig själva. Anställningen är en tillsvidareanställning förenad med målstyrd arbetstid på 100%. Provanställning om sex månader tillämpas. Du kommer att ha din placering på Södermalm i ljusa fina lokaler, nära Medborgarplatsen t-bana.

Vi erbjuder friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme, målstyrd arbetstid, kompetensutveckling, ett gott arbetsklimat och en god organisationskultur.
SV värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet till tjänsten.

Vi ser gärna ett så snart tillträde som möjligt, efter överenskommelse.

Du söker tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till svrekrytering@sv.se

Sista ansökningsdag är 6 oktober 2020. Vi gör dock urval och genomför intervjuer löpande.

Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!

Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund, som genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, arbetar för att stärka demokratin. SV vill ge människor möjligheter, därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. SV är en ideell organisation, och vi samarbetar med en mängd organisationer och föreningar. SV är mångfaldens studieförbund, som vill ge alla människor möjlighet att växa. Vi vill bidra till en värld som bygger på hållbar utveckling. Därför är vi en engagerad lokal kraft för föreningsliv, kultur och samhälle i hela Sverige. Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.