Tillbaka

Utvecklingsledare och chef | SV Stockholm

Utvecklingsledare/chef, till Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur! 

Vill du också vara med att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle? Välkommen till SV! 

 
Kort introduktion  

Till Studieförbundet Vuxenskolans Stockholmskontor (SV Stockholm) söker vi nu en Utvecklingsledare/chef för Enheten Kursverksamhet. Enheten arbetar med våra öppna kurser som riktar sig till allmänheten samt en stor kursverksamhet inom socialpsykiatrin och dagliga verksamheter (LSS) med flera tillsvidareanställda cirkelledare. Som Utvecklingsledare för verksamheten innebär arbetet både att värna om de befintliga samarbeten som finns men också att aktivt utveckla verksamheterna för att växa. Vi vill expandera! 

Avdelningens verksamhetsområde är Stockholm stad och Lidingö. 

SV Stockholms andra enhet heter Enheten Kultur och organisation och vi strävar efter att hitta synergieffekter och samverkan mellan de två enheterna. 

Totalt på avdelningen så är vi 22 tjänstemän och 26 tillsvidareanställda cirkelledare, ca 250 objektanställda och en mängd kamratcirkelledare och volontärer. 

Om rollen 
Som Utvecklingsledare är du ansvarig för Enheten Kursverksamhet.  

Enheten ansvarar för den deltagarfinansierade kursverksamhet som vi har för allmänheten och riktade satsningar till personer med funktionsvariationer. Enheten ansvarar också för en stor verksamhet inom socialpsykiatrin och LSS med bl a kursverksamhet på dagligt boende.  

Du har fullt personalansvar för ca 10 medarbetare och har från avdelningschefen ett delegerat budgetansvar för enhetens verksamhet. I samarbete med dina medarbetare leder och utvecklar du ditt ansvarsområde och säkerställer att verksamhet följer gällande föreskrifter från stat, region/landsting och kommun samt de etiska riktlinjerna. 

Utvecklingsledaren rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.  

Din profil: 
Vi söker en utvecklingsledare som med sitt ledarskap kan få enheten att utvecklas till att nå fler människor genom kurser och utökad tillgänglighet, skapa ny verksamhet och säkerställa den befintliga verksamhet som finns idag. 

För att axla uppdraget söker vi dig som: 

 • Har kunskap om folkbildningens regelverk och system. 
 • Har dokumenterade chefs- och ledarerfarenheter. 
 • Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap. 
 • Har erfarenhet av kursutveckling och kursadministration och ett engagemang/intresse för alla människors möjlighet till livslångt lärande 
 • Har erfarenhet av ideella organisationer 
 • Kan arbeta projektorienterat och har goda kunskaper om samordning och ledning. 
 • Har erfarenhet av budgetarbete och uppföljning. 
 • Har hög digital kompetens och intresse av digitalt lärande. 
 • Har kunskap om och förståelse för hur de offentliga och politiska strukturerna fungerar. 
 • Uttrycker sig väl i tal och skrift. 

Vi ser det dessutom som meriterande om du: 

 • Har kunskap om folkbildningens pedagogik och lärande. 
 • Har kunskap och erfarenhet inom området socialpsykiatri och/eller intellektuell funktionsnedsättning 

 

SV värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet till tjänsten. 

Kontaktperson:  

Avdelningschef Åsa E Jonsson 
 
Du söker tjänsten genom att skicka CV och ett personligt brev varför du vill arbeta hos Studieförbundet Vuxenskolan. Ansökan mailas till asa.e.jonsson@sv.se 

 
Sista ansökningsdag 190920 Vi gör urval och genomför intervjuer löpande. 

Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!  

Studieförbundet Vuxenskolan, SV 

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund, som genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, arbetar för att stärka demokratin. SV vill ge människor möjligheter, därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. SV är en ideell organisation, och vi samarbetar med en mängd organisationer och föreningar. SV är mångfaldens studieförbund, som vill ge alla människor möjlighet att växa. Vi vill bidra till en värld som bygger på hållbar utveckling. Därför är vi en engagerad lokal kraft för föreningsliv, kultur och samhälle i hela Sverige. Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.