Tillbaka

Utvecklingsledare och nationell samordnare

Utvecklingsledare och nationell samordnare för våra grund, medlems och samverkansorganisationer, till Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur! Vill du också vara med att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle? Välkommen till SV!

Om rollen

SV är och ska vara en drivande kraft i föreningars och lokalsamhällets utveckling. Som utvecklingsledare ska du stötta verksamheten i hela landet, för hållbar lokal utveckling och stärkande av den liberala demokratin genom föreningslivet.

I rollen ska du svara upp mot våra grund- medlems- och samverkansorganisationers behov och gemensamt satta planer. För att möta grundorganisationernas behov av bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling ska du vara med och ytterligare utveckla dialogen på lokal, regional och nationell nivå.

Du ska aktivt söka nya samarbeten och vara öppen också för föreningsutveckling utanför den traditionella boxen. Genom detta ökar vår styrka som lokal kraft.

Din arbetsvardag innebär bland annat att:

En omväxlande arbetsvardag som ger möjlighet till kreativitet, strategiskt och administrativt arbete. Ofta tillsammans med andra där du kan behöva ta stafettpinnen och leda gruppen framför dig.

Vi söker dig som:

Har relevant högskole-/ universitetsutbildning eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet. Verksamhets- och yrkesspecifik kompetens:

  • God förståelse för politiska strukturer, i synnerhet föreningslivet
  • Mycket god kunskap om folkbildningens pedagogik och lärande
  • Kunskap om digitalt lärande och intresse av den digitala folkbildningens utveckling
  • Prestigelös som kan jobba “högt” och lågt”
  • Bred kunskap om och förståelse för hur de offentliga strukturerna fungerar samt erfarenhet av föreningsliv och modernt folkrörelsearbete
  • God kunskap och erfarenhet i föreläsar- och processledarrollen
  • Erfarenhet av att inspirera och engagera
  • Projektbaserat arbetssätt
  • Lätt att samarbeta med

Vi erbjuder dig:

SV är en verksamhet med mycket hjärta som ger deltagare och medarbetare möjligheter att växa och förverkliga sig själva. Anställningen är en tillsvidareanställning förenad med målstyrd arbetstid på 100%. Provanställning om sex månader tillämpas. Du kommer att ha din placering på Förbundskansliets kontor i Stockholm som är beläget vid centralstationen, i United Spaces lokaler i Waterfront building. En modern flexibel aktivitetsbaserad arbetsplats.

Vi ser gärna ett så snart tillträde som möjligt, efter överenskommelse.

Vi erbjuder friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme, målstyrd arbetstid, kompetensutveckling och ett gott arbetsklimat och en god organisationskultur.
SV värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet till tjänsten.

Du söker tjänsten via ansökningsformuläret (länk nedan), bifoga CV och kort motivering varför du vill arbeta hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Sök jobbet här!

Sista ansökningsdag är den 6 december 2020.Vi gör urval och genomför intervjuer löpande. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Kontaktpersoner:

Ansvarig chef: Banar Sabet, chef för Analys och utveckling, banar.sabet@sv.se

Facklig representant: Anna-Karin Cederstrand Karlsson, unionen, anna-karin.cederstrand.karlsson@sv.se

Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!

Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund, som genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, arbetar för att stärka demokratin. SV vill ge människor möjligheter, därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. SV är en ideell organisation, och vi samarbetar med en mängd organisationer och föreningar. SV är mångfaldens studieförbund, som vill ge alla människor möjlighet att växa. Vi vill bidra till en värld som bygger på hållbar utveckling. Därför är vi en engagerad lokal kraft för föreningsliv, kultur och samhälle i hela Sverige. Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter