Förbundsstämman

SVs förbundsstämma är en stor mötesplats för folkbildare och SV-medarbetare från hela landet. Den räknas som en av de största mötesplatserna inom svensk folkbildning.

Nästa stämma: Linköping 16-18 juni 2017. Läs mer här