Tillbaka

Lättläst – en demokratifråga

Uttalande från Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma

Läs denna text på lättläst? Klicka här 

Om 15 månader är det val till riksdag, landsting och kommuner. Den 9:e september 2018 bestämmer svenska folket vilka som ska leda landet, regionerna och kommunerna.

Valdagen är en höjdpunkt för demokratin och en examensdag för de politiska partierna. Rätten att fullt ut kunna delta i det politiska samtalet och därmed bilda sig en egen uppfattning när man lägger sin röst, måste vara en självklar rättighet för alla. Det är så demokratin byggs och stärks.

Men fortfarande har många människor svårt att ta del av det politiska samtalet. Partiernas information finns inte tillgängligt på ett enkelt sätt. Det politiska språket stänger ute istället för att inkludera. Samma är problemet med exempelvis statliga utredningar. Dom har krav på sig att publicera en sammanfattning på engelska men inte på lätt-läst. Inte ens den stora demokratiutredningen beskrevs på lätt-läst.

Detta utestänger stora grupper av medborgare från det demokratiska samtalet. Dels personer med olika former av funktionsnedsättningar, dels personer som inte har svenska som modersmål. Undersökningar visar att upp till var fjärde medborgare har svårigheter att tillgodogöra sig publicerad information.

Rätten att kunna ta del av demokratisk information måste omfatta alla.

Studieförbundet Vuxenskolan har upprepade gånger krävt att alla statliga utredningar ska ha en sammanfattning på lätt-läst. Detsamma borde gälla viktiga kommunala/regionala utredningar. Allas rätt måste tas på allvar.

Studieförbundet Vuxenskolan samlad till förbundsstämma i Linköping uppmanar därför

- de politiska partierna att omgående starta arbetet med att göra sin politiska information tillgänglig för alla, skriv en lätt-läst version

- regeringen att ge alla statliga utredningar i uppgift att göra en sammanfattning på lätt-läst

Det skulle vara en viktig folkbildande insats.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma

2017-06-17 Linköping